25-02-2023 tarihe kadar olan ev odevler:

Tecvid: izhar

Kuran: her ogrenci kaldigi yerden 10 sayfa okuyacak

Temel bilgiler: sayfa 65/70

Ezber: gecen hafta ezberini vermeyen bir yeni ezber verecek digerleri hazirlayacak