Özgeçmişimiz

Furkan eğitim vakfı İslam dini eğitimi esas alarak 2002 yılında kurulmuştur. Tüm cemaat ve teşkilatlara eşit mesafede durmayı kendine esas alan Furkan eğitim 2006 yılından itibaren Yunus Emre ilk okuluna ait binada eğitim vermektedir.

 

Kuruluş gayesi

 1. Den Haag ve çevresinde yaşayan müslüman çocuk ve gençlerin Kur`an ve Sunnet çerçevesinde temel dinî eğitim almalarını sağlamak.
 2. Yaşadığımız toplumun değerlerine anlayış ile yaklaşıp Çocuklarımızın dini ve kültürel kimliklerini korumalarına yardımcı olmak.
 3. Çocuk ve Gençlerimizi genel anlamda İnsanlığa faydalı yetiştirirken büyüğüne saygı, küçüğüne sevgi  ile İslam ahlaklı kimseler yetiştirmek.
 4. Nesillerimizin kalplerine Allah sevgisi ve ahiret inancı yerleştirerek, her zaman ve her yerde güzel davranışlara sahip olmalarının önünü açmak.
 5. İslâm hakkında yeterli, sağlam ve hurafelerden uzak bilgi edinmelerini sağlamak.
 6. Çocuklarımızın aynı zamanda Türkçelerini geliştirmek, kültürümüzü öğretmek ve Türkiye ile irtibatlarını sağlıklı  bir zemine oturtmak.
 7. Herkesin hakkına riayet eden, İslâmın iyi bir temsilcisi olan, elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak.

 

Genel kural ve prensipler

 • Eğitim proğramı sınıf sistemiyle yürütülecek. Sınıflarımız yirmi kişiyi geçmeyecek şekilde olacak ve her sınıfa ayrı öğretmenler ders verecek.
 • Çocuklar velileri tarafından kaydedilmeli. Çocuğunu bu eğitim kursuna kaydettiren veli, kayıt şartlarını ve bu prensipleri kabul etmiş sayılır.
 • Dersler devam ederken dershanelerde, Yunus Emre içinde ve bahçesinde çocuklardan vakfımız/öğretmenler sorumludur. Çocukların taşınmasından, ya da derse geliş gidişlerinden, sağlık durumlarından  veliler sorumludur.
 • Ders esnasında rahatsız olan çocuğun durumu öğretmeni tarafından Furkan yetkililerine bildirilir ve bu yetkili velisiyle görüşerek çocuğun eve gönderilmesi sağlanır.
 • Hasta olan, ya da başka bir mazeretten dolayı derse gelemeyecek öğrencinin velisi, durumu Eğitim Vakfı yetkililerine bildirmelidir.
 • Derse geç kalan öğrenci, geç kaldığı sure kadar eve geç gönderilir.
 • Bütün görüşmelere rağmen mazeretsiz on yoklamaya katılmayan öğrencinin kaydi silinir.
 • Veliler, herhangi bir problemi görüşmek, ya da bir konuda görüşlerini bildirmek isterlerse, eğitim odasına gelip Furkan eğitim yetkilileriyle görüşebilirler.
 • Prensip olarak bir eğitim dönemi boyunca iki defa veliler toplantısı yapmayı planlıyoruz. Veliler bu toplantılara katılmalıdır.
 • Çocukların başarısını artırmak üzere veliler, sürekli çocukları kontrol etmeli, hangi dersi öğrendiğini ve önümüzdeki ders için ödevinin ne olduğunu sormalı.
 • Çocuklara cep telefonu, değerli ziynet eşyası ve çok para verilmemeli.
 • Problemli çocukların, ya da çocuklar arasında olabilecek sorunlar önce öğretmen tarafından halledilmeye çalışılacak. O halledemezse konuyu Furkan eğitim yetkililerine havale edecek. Yetkililer konuyu görüştükten sonra gerekirse velileri arayıp sorunu çözmeye çalışacak.
 • Bu görüşmelere ve çabalara rağmen, davranışlarıyla dersi bozmaya devam edenlerin, velilerinden çocuklarını kurstan almaları istenebilecek.
 • Veliler isterlerse çocuklarını nasıl ders aldıklarını, izin almak şartıyla  sınıflara girerek izleyebilirler.
 • Veliler, istedikleri zaman çocukların durumlarını telefonla öğrenebilecekleri gibi, bizzat vakfımızı ziyaret ederek de sorabilirler.
 • Velilerimizin, eğitimin bir bütün olduğunu, aile, okul ve çevrenin çocuk üzerinde etkili olmakla beraber en köklü eğitimin ailede ve özellikle anne tarafından verilecek terbiye ile sağlanacağını unutmamalarını hatırlatmak gerekir.
 • Kız ve erkek öğrencilerin derse gelirken İslama uygun kıyafetlerle gelmek zorunluluğu vardır.
 • Ders verdigimiz bina Yunus Emre ilkokuluna aittir ve kira ödemekteyiz. Sınıf ta veya binada bulunan Yunus Emre ye ait herhangi bir eşyaya zarar vermek yasaktır ve zarar verildigi takdirde veli bu zararı karşılamakla yükümlüdür.
 • Sınıfların ve tuvaletlerin temizliğine dikkat edilmeli.
 • Kavga ve küfür etmek kesinlikle yasaktır. Derste ve teneffüslerde disiplinsiz davranan, hoca ve yöneticilere karşı gelerek, disiplini bozan cocukların durumu, aileleriyle görüşülerek düzeltilmeye çalısılır. Bu başarılamazsa çocuk Furkan dan uzaklaştırılır.
 • Hocalarımız yıllık müfredatımız olduğunu ve bu müfredata göre çocuklara ders verildiğini anlatmalı, karne verileceği ve eğitimin 8 senelik olması gerektiği bildirilmelidir. Gerekirse müfredatta verilen dersler velilere gösterilebilir.

(Furkan Egitim Vakfı, 2018)

logo-furkan-egitim-vakfi-png