✏️Kuranı kerim 186-195. Sayfaları okuyalım Tevbe suresıyle başlıyoruz. (İki sayfayı dinleyerek okuyacağız )
✏️Bir yeni sure iki eski sure ezberi yapalım.
✏️Bu hafta Hz. Yakub as ve Azrail kıssasını, peygamberlere imanı, meddi arızı, Hz. İsmail as’ı ve insanın yaratılış konularını işledik. Çocuklarınızla bu konular hakkında konuşup neler öğrendiğini dinleyebilirsiniz.