TEMEL BİLGİLER : Sayfa 38 okunacak

KUR’AN I KERİM : Sayfa 181_185 okunacak.

TECVİD : Okunan sayfalardan öğrenilen tecvidlerden 3 tane bulunacak.

EZBER : Her öğrenci kendi ezberini yapacak.