Kuran’i Kerim:  Hicr suresi ve Nahl Suresi sayfa 266, dan itibaren 3 sayfa okunacak

Ezber: Eski ezberler tekrar. Felak, Ihlas, Tebbet,Nasr,Kafirun

Yeni Ezber: Hasr Suresi 20-21. ayetler ezberlenecek

 

Temel Bilgiler 2: Allah’in sifatlari okunsun, sayfa 13