Ödev:
Kuran: 500-504
Tecvid: İzhar
Ezber: Kadr Suresi
T. Bilgiler: Deprem duyarlılığı
S. Çelik