Sayfa 255-256 yı 3 kez okuyalım. Tecvidleri işaretleyelim.

Bu hafta tenvin, sakin nun ve iklab konusunu işledik. Çocuklarımız öğrenmek ve tekrar amaçlı bu konuyu size anlatsınlar.

Ezberlerimizi tecvid kaidelerine uygun yapalım.