KUR’AN_I KERİM : Her öğrenciye ayet verildi tecvidlere dikkat edilerek okunacak.

TECVİD : Verilen ayetleri öğrenciler okuduktan sonra hangi tecvid kuralı var söyleyecekler ayrıca sayfa 44 meddi arızlar bulunacak.

TEMEL BİLGİLER :İbadet konusu okunacak sayfa 35 ve 37