264-265-266-267 beşer defa okuyalım. Tecvid ve mahreçlere dikkat edelim.264-265-266-267 beşer defa okuyalım. Tecvid ve mahreçlere dikkat edelim.
İki tane sure ezberi yapalım. Geriden gidiyoruz
Bu hafta idğamı meal gunne ve namaz konusunu işledik. Çocuklarınızla konuşabilirsiniz.