Kuran’i Kerim:  Isra Suresi sayfa 282 den itibaren her kes 3 sayfa okuyacak

Ezber: Eski ezberler tekrar.  Maun, Kureys,Fil sureleri ve Kunut duasi

Yeni Ezber: Hasr Suresi 20-23. ayetler ezberlenecek

Temel Bilgiler 2:  Sayfa 20 sorular cevaplansin