K.Kerim:445t/m450 okunacak.

Fatir ve Yasin surelerini isledik.Beraber okuyabilirsiniz.

Tecvid:Meddi Lazim tekrar edisin.23.sorudan 28.soriya kadar ogrenilsin.

Ezber:Herkes ezberini youtube’dan yapacak.

Temel Bilgiler:Kaza ve kadere iman konusunu isledik. 30.sayfa ogrenilsin.