Basisschool

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 komen in het weekend bijeen in groepen van maximaal acht leerlingen, om de leerstof die ze op school hebben gehad nogmaals te oefenen. De leerlingen leren om een planning te maken, en op een gestructureerde manier te werken. De leerlingen krijgen twee uur Nederlandse les bestaande uit de onderdelen: grammatica, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Daarnaast krijgen de leerlingen twee uur les in rekenen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: meten, rekenen, breuken, tabellen, vormen en tijd.

Middelbare school

Tijdens de huiswerklassen werken de leerlingen aan hun huiswerk onder begeleiding van een docent. De vakken waar de leerlingen moeite mee hebben worden klassikaal behandeld. De leerlingen werken aan de hand van een persoonlijk plan; er is aandacht voor het leren plannen op korte en lange termijn. Daarnaast worden studievaardigheden aangeboden, die passen bij de individuele leerling (bijvoorbeeld samenvatten, een mind-map maken etc). Het schoolwerk wordt, indien nodig, overhoord en besproken.

Inschrijfformulier
Bijles/ Huiswerkbegeleiding

------------

Gegevens Ouders

------------

Naam-en achternaam*

Straat+ huisnummer*

Postcode*

Stad*

Tel nr moeder*

Tel nr vader*

E-mail

------------

Gegevens leerling

------------

Naam-en achternaam*

Geboortedatum*

School*

Groep*

Algemene voorwaarden*
Ik heb de algemene voorwaarden van Furkan Educatie Centrum gelezen en ik ga ermee akkoord.
Algemene voorwaarden van Furkan Educatie Centrum

Let op!
Controleer alle gegevens nogmaals voordat u het verzend.

Furkan Eğitim Vakfı

Furkan Eğitim Vakfı İslam dini eğitimi esas alarak 2002 yılında kurulmuştur.
Tüm cemaat ve teşkilatlara eşit mesafede durmayı kendine esas alan Furkan eğitim 2006 yılından itibaren Yunus Emre ilk okuluna ait binada eğitim vermektedir.